مطب رواندرمانی ، روانشناس بالینی و
درمانگر اعتیاد همت قلاوند

مهاجرت جسارت بزرگی است که در کنار وجوه مثبت آن، ناملایمات و پریشانیهای روحی فراوانی را به همراه دارد. اقدامهای به موقع درمانی، میتوانند این رنجها را کاهش دهند


محورهای رواندرمانیویزیت و جلسات درمانی در منزل، با هماهنگی و قرار قبلی میسر است